Điều làm nên sự vĩ đại, đó là TINH TẤN Vīrya 精進

Cát Tường Social Playground: Sân chơi cho xây dựng con người, phát triển doanh nghiệp

Các cung bậc của sự phát triển: Kẻ mạnh, The Fighter, The Winner, Boss, Big Boss
Sự tiến hoá bắt buộc phải qua từng bước một

★★★★★

CÁT TƯỜNG BUSINESS: PLAYTEAM, SUNSTARPROWINNERS →

Nhập tên rút gọn @